Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
KOSGEB Destekleri

KOSGEB Destekleri

Kosgeb Destekleri; Girişimcilik destekleri Ar-ge, teknolojik üretim ve yerleştirme destekleri İşletme geliştirme, büyüme ve uluslararasılaştırma destekleri

KOBİ ve Girişimcilerin rekabet gücünü geliştirecek destek ve hizmetler sunmada uzman ekibimiz ile birlikte sizlere yardımcı olmaya hazırız. T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)’in uygulamakta olduğu destek programlarından en etkin şekilde faydalanmanız için MYK tarafından akredite edilmiş KOBİ Danışmanlarımız ile birlikte yatırımcılara hizmet vermekteyiz.

Bu süreçte yatırımcılara KOSGEB tarafından oluşturulan Kobilerin ve Girişimcilerin geliştirilmesine yönelik aşağıda yer alan destek programlarına ilişkin projelerin hazırlanması, mevzuat usullerince yürütülmesi, ara teknik rapor, sonuç raporu vb. tüm süreçlerin yürütülmesi konusunda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

KOSGEB’in Amacı Nedir?

KOSGEB, Türkiye’deki KOBİ’lerin gelişimini ve büyümesini destekleyerek, ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Bu amaçla, KOSGEB, KOBİ’lerin rekabet gücünü artırmak ve yenilikçi ürünler geliştirmelerine yardımcı olmak için farklı teşvik ve destekler sunmaktadır.

KOSGEB’in Faaliyetleri Nelerdir?

  1. KOBİ’lere hibe ve kredi desteği: KOSGEB, KOBİ’lere faaliyetlerini geliştirmeleri için hibe ve kredi desteği sunmaktadır. Bu destekler, işletme giderlerinin karşılanması, makine ve ekipman alımı, Ar-Ge faaliyetleri, inovasyon projeleri, pazarlama faaliyetleri ve daha pek çok alanda kullanılabilmektedir.
  2. İşletme danışmanlığı: KOSGEB, KOBİ’lerin işletme faaliyetlerini geliştirmeleri için ücretsiz danışmanlık hizmeti sunmaktadır. İşletmeler, KOSGEB danışmanlarından alacakları tavsiyelerle, finansal planlama, pazarlama, üretim, insan kaynakları gibi alanlarda iyileştirme sağlayabilirler.
  3. Eğitim ve seminerler: KOSGEB, KOBİ’lere yönelik eğitim ve seminerler düzenlemekte ve bu sayede işletmelerin yeteneklerini artırmayı hedeflemektedir.
  4. İhracat desteği: KOSGEB, KOBİ’lerin ihracatını destekleyerek, Türkiye’nin dış ticaret hacmini artırmayı hedeflemektedir. İhracat yapmak isteyen KOBİ’ler, KOSGEB’in sağladığı desteklerden yararlanarak, ihracat hedeflerine ulaşabilirler.

    KOSGEB’in Önemi Nedir?

    Türkiye’de KOSGEB, KOBİ’lerin gelişimine katkı sağlayarak, ülkenin ekonomik kalkınmasına önemli bir katkıda bulunmaktadır. KOSGEB sayesinde, KOBİ’lerin rekabet gücü artmakta, yenilikçi ürünler geliştirilmekte ve ihracat hacmi artmaktadır. Bu da hem KOBİ’lerin hem de Türkiye ekonomisinin büyümesine katkı sağlamaktadır. Ayrıca KOSGEB’in sunduğu destekler sayesinde, KOBİ’lerin işletme faaliyetleri daha sürdürülebilir hale gelmektedir. Bu da hem işletmelerin hem de çalışanların geleceği açısından son derece önemlidir.

    Sonuç olarak, Türkiye’de KOSGEB’in önemi oldukça büyüktür ve KOBİ’ler için sunduğu teşvik ve desteklerle işletmelerin sürdürülebilirliğini sağlamakta ve gelişimlerini desteklemektedir. KOBİ’lerin KOSGEB’in sağladığı fırsatlardan yararlanması, hem işletmelerin hem de Türkiye ekonomisinin büyümesine katkı sağlayacaktır.